ระบบสารสนเทศโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปภัมภ์ ธมอ.
(โรงเรียนธิดานุเคราะห์/โรงเรียนเซนต์เมรี่/โรงเรียนนารีวุฒิ/โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์/โรงเรียนวิสุทธิวงศ์)